Cổng trang web cá cược bóng đá lớn nhất thế giới

Cơ khí là gì?

Ngành, nghề cơ khí là gì ?

Theo , thì “Kỹ thuật cơ khí – Mechanical Engineering là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí. Nó là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Thiết kế, Chế tạo và Vận hành máy móc. Kỹ thuật Cơ khí là ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của Kỹ thuật.”

Ngành kỹ thuật cơ khí

Còn nói dân dã, ngành Kỹ thuật cơ khí là những ngành liên quan tới máy móc, liên quan tới xăng dầu, tới chế tạo máy, đến những cỗ máy ở các khu công nghiệp.

Ngay cả việc sửa chữa một chiếc xe ô tô cũng chính là một phần của ngành Kỹ thuật cơ khí.

Leave Comments

0221 6505261